כתבו עלינו בעיתון - צילום כתבה בעיתון בית משיח

צילום כתבה על שאול טאוסון שפורסמה בעיתון "בית משיח"