כתבו עלינו בעיתון - צילום כתבה בעיתון בקהילה

צילום כתבה על שאול טאוסון שפורסמה בעיתון "בקהילה"