כתבו עלינו בעיתון - צילום כתבה בעיתון משפחה

צילום כתבה על שאול טאוסון שפורסמה בעיתון "משפחה"