כתבו עלינו בעיתון - צילום כתבה בשיחת השבוע


צילום כתבה על שאול טאוסון שפורסמה בעלון "שיחת השבוע"